BurgersAanZet (BAZ)

BurgersAanZet (BAZ) is een samenwerkingsverband, dat expertise over kracht- en netwerkgericht werken voor en door burgers, toegankelijk maakt.
Het bestaat uit 5 vrijwilligersorganisaties: ArmenTeKort vzw, Home-Start, EK-c, LUS vzw en Magenta.

Wij geloven in de weerbaarheid, veerkracht en creativiteit van mensen, en in hun vermogen om samen met anderen hun leven invulling te geven en het in handen te houden.

BurgersAanZet gelooft dat er in een zorgzame samenleving naast een goed uitgebouwde zorg- en hulpverlening door beroepskrachten over sectoren heen, ook nood is aan een 2de welzijnspijler. Een pijler die complementair is aan de eerste en die vertrekt van initiatieven van mensen en vrijwillige betrokkenheid op elkaar.

Een pijler die een breed gamma van projecten, acties en vaak informele initiatieven of acties bundelt die vertrekken van krachten van mensen, hun netwerk en het sociale en menselijk kapitaal dat lokaal aanwezig is.