BAZ

BAZ staat voor BurgersAanZet.

BAZ is een samenwerkingsverband van 5 vrijwilligersorganisaties: ArmenTeKort, Homestart, EKC, LUS en Magenta.
Samen staan ze voor kracht-en netwerkgericht werken voor en door burgers.

ArmenTeKort verbindt kansrijke en kanszoekende mensen met elkaar. Dit aanbod is er voor iedereen van 15 tot 55 jaar.
Homestart-vrijwilligers ondersteunen gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar krachtgericht als ‘vriend aan huis’.
EKC faciliteert eigen oplossingen van mensen en hun netwerk door een eigen kracht conferentie.
LUS helpt mensen hun eigen LUS-groep op te starten om: samen te praten, samen te zijn,…
Magenta biedt workshops aan voor ouders van “zorgenkinderen” (handicap, ernstige chronische ziekte).