1 Gezin 1 Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen

1 Gezin 1 Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen is een regionaal samenwerkingsverband van 8 jeugdhulpaanbieders over verschillende sectoren heen dat de toegang tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en de samenwerking met de brede instap en het voorveld wil versterken.

1 Gezin 1 Plan gaat aan de slag met gezinnen en hun netwerk wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp op korte termijn geen aanbod kunnen doen en de jongere of het gezin deze wachttijd niet kunnen overbruggen zonder extra ondersteuning.
Daarnaast willen we ook preventief aan de slag met gezinnen door aan de hand van een snel en flexibel aanbod te voorkomen dat gezinnen dienen door te stromen naar een meer gespecialiseerd jeugdhulpaanbod.

Ons samenwerkingsverband vertrekt vanuit een visie en model met name de Trefplaats, een sector- en organisatieoverstijgend samenwerkingsverband dat een dynamische verbinding maakt tussen basisvoorzieningen en probleemgebonden hulp.

Met de Trefplaats willen we de visie van krachtgericht samenwerken verder uitdragen in de verschillende ELZ’s binnen onze regio.
Trefplaats staat voor: elkaar ontmoeten, vinden en treffen om samen het verschil te maken voor gezinnen. De betekenis van deze plaats staat voor het verlaten en verleggen van onze eigen sectorspecifieke grenzen en kaders om tot unieke antwoorden voor unieke gezinsvragen te komen.

Onze missie is helder en krachtig:

We willen de krachten van gezinnen ‘vroegtijdig aanspreken’ en versterken om problemen i.s.m. eigen en lokale hulpbronnen (mee) op te lossen

Op 7 juni 2022 zijn we gestart met een pilootproject tussen de Trefplaats, het CIG en het rechtstreeks toegankelijke aanbod vanuit de organisaties BJB (Cirkant, De Waaiburg en Ter Loke). We hebben de onthalen samengevoegd tot 1 gezamenlijk onthaal, waarbij ons telefoonnummer is overgenomen door Jeugdvraag Op Maat.
Meer informatie hierover kan je terugvinden op de pagina van Jeugdvraag op Maat (JOM).