ELP

ELP staat voor eerstelijnspsycholoog.

We bieden een kortdurend begeleidingsaanbod voor kinderen en jongeren met milde tot matige psychische klachten. In een eerste gesprek luisteren we naar de vragen, zorgen en krachten. Daarna beslissen we samen of een begeleiding kan opgestart worden. Dit kan in de vorm van individuele gesprekken, gezinsgesprekken, gesprekken met belangrijke anderen, enzovoort. Telkens wordt er goed afgestemd met het kind / de jongere wat gewenst is en hoe dit vorm gegeven kan worden. We brengen in kaart wat de uitdagingen zijn, waar mogelijkheden liggen en gaan doel-en krachtgericht aan de slag.