Onze kernpartners

9 organisaties, 1 team!

1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen bestaat uit medewerkers van 8 verschillende organisaties, onze zogenaamde kernpartners. Binnen elke organisatie is er een meter of peter van de Trefplaats-medewerker. Op deze manier willen we een zo groot mogelijke kruisbestuiving bekomen in ons Trefplaats-team – en dit over sectoren en functies heen.

9 organisaties, 1 team – en we spreken over medewerkers van slechts 8 organisaties? Wel… Als 9de organisatie is er BurgersAanZet (BAZ), een verzameling van 5 burgerinitiatieven. Vanuit BAZ is er een ankerfiguur binnen de Trefplaats, die zorgt voor de verbinding met de verschillende burgerinitiatieven.

Dus: 9 organisaties, 1 team!
Samen zijn we krachtiger, want krachtwerkt!