Wie zijn we

1Gezin1Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen is een regionaal samenwerkingsverband van Jeugdhulpaanbieders dat de toegang tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) wil verbeteren binnen een afgelijnd werkingsgebied, nl. arrondissement Turnhout.

In Vlaanderen zijn 15 regionale samenwerkingsverbanden met hetzelfde doel opgestart. Onze opdracht is om met extra vrijgemaakte middelen jaarlijks 200 (nieuwe) gezinnen te ondersteunen. Dit is een project dat met vereende krachten, voortschrijdend inzicht en structureel beleidsoverleg wil verder timmeren aan de weg voor een meer toegankelijke Jeugdhulp.

Onze samenwerking wordt aangeboden vanuit een regionaal intersectoraal team van gezinscoaches, eerstelijnspsychologen en een medewerker diagnostiek.

Vanuit de Trefplaats bieden wij een traject aan. Dit is een hulpaanbod in afwachting van of als alternatief voor de opstart van een rechtstreeks toegankelijke module Jeugdhulp (RTJ) van één van de zes sectoren in de Integrale Jeugdhulp.

Een gezinscoach gaat met gezinnen aan de slag om vanuit hun vragen, krachten en in samenwerking met anderen oplossingen te vinden voor de uitdagingen van het moment.