Gezinscoach

Trefplaats Jeugdhulp Kempen biedt coaching aan huis die we omschrijven als krachtgericht, netwerkgericht en verkennend. De gezinscoach ondersteunt het gezin om de regie opnieuw in handen te nemen. We nemen zo weinig mogelijk over. We stimuleren en activeren het gezin om samen met hun netwerk aan de slag te gaan. Dit in de vorm van doelstellingen en acties. Deze kunnen een plaats krijgen in het gezinsplan. Indien er vragen onbeantwoord blijven, verkennen we samen welk hulpverleningsaanbod het meest passend is.

Tijdens een traject werken we met gezinnen samen rondom concrete gezinsnoden binnen diverse levensgebieden, waarbij we veel zorg besteden aan het tot stand komen van een transparante samenwerkingsrelatie en een proces voor vraagverduidelijking & beeldvorming door het gezin. Samen werken we aan de opmaak van een helder Gezinsplan.

Hier kunnen andere mensen bij betrokken worden: eigen netwerk, professionele hulp- en dienstverleners, zorgaanbieders, mensen, diensten en organisaties uit de nabije omgeving. Ook tijdens de uitvoering van het Gezinsplan blijven we betrokken indien nodig. We willen gezinnen helpen de regie over hun leven te behouden en gepaste ondersteuning te vinden.

Duur van een traject:

Een traject duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. We werken met ‘bekwame spoed’ en doen een appel op aanwezige en aanspreekbare krachten. We hopen dat gezinnen na de samenwerking versterkt zullen zijn in hun oplossingsgerichte competenties en dat een deel onder hen na de samenwerking mogelijk géén vraag meer heeft voor bijkomende jeugdhulp.

Intensiteit: laag, gemiddeld zijn er 2 à 3 contacten per maand.

Hoe zo een traject verloopt wordt maximaal afgestemd op de hulpvragen en noden van het gezin. Dit zal dus in elk traject anders zijn. Onderstaand document toont op schematische wijze op welke manier we aan de slag gaan en welke elementen we daar in belangrijk vinden.