JOM

Met Jeugdvraag Op Maat willen we samen een krachtig antwoord bieden op uitdagingen die gezinnen en hun netwerk tegenkomen in het (samen)leven, waarbij hun ontwikkelingskansen, welzijn en/of veiligheid onder spanning staan.

We willen samen mogelijkheden creëren opdat kinderen, jongeren en hun omgeving de regie terug in handen krijgen en kansrijk kunnen opgroeien.

We doen dit door de onthalen van de Trefplaats samen te voegen met de onthalen van van Positieve Heroriëntering, indicatiestelling contextbegeleiding en indicatiestelling dagbegeleiding in groep & contextbegeleiding van Cirkant, Ter Loke en De Waaiburg. Door deze onthalen samen te voegen zorgen we voor meer efficiëntie en een grotere continuïteit in opvolging van vragen.

Dagelijks wordt de telefoon op 2 lijnen tegelijk bemand door een multidisciplinair team die onbevooroordeeld luisteren naar de vraagsteller aan de andere kant van de lijn. Samen gaan we op pad met het gezin en iedereen die mee betrokken is. We willen luisteren én doen.

Jeugdvraag Op Maat wil dankzij actieve partnerschappen met iedere partner in de Kempen de mazen van het net helpen te dichten. JOM is ervan overtuigd dat we enkel als we samenwerken een aanbod kunnen creëren op maat van de gezinnen.
We hebben dan ook de missie / ambitie om gedeelde verantwoordelijkheid en samen dragen als speerpunt te gebruiken in onze contacten in de regio om dit gedachtegoed te helpen verspreiden. We geloven in het stimuleren van de groeikracht van zowel gezinnen als professionals en willen hierin de nodige ondersteuning bieden.

Meer informatie over JOM is terug te vinden op de site:

Het JOM-team is dagelijks telefonisch bereikbaar.

maandag: 13u – 16u
dinsdag: 17u – 20u
woensdag, donderdag en vrijdag: 9u – 12u