De Waaiburg

De Waaiburg is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg in het centrum van Geel met afdelingen in Mol en Herentals. We begeleiden jongeren en hun gezin.

De Waaiburg wil tegemoet komen aan een maatschappelijke nood nl. opvang en integrale begeleiding bieden aan kinderen/jongeren en hun gezin waarbij de opvoedingssituaties problematisch verlopen.

Via een gedifferentieerd aanbod wordt er gestreefd naar maatschappelijke (re)integratie. Hierbij wil De Waaiburg ervaringen en tekorten signaleren aan betrokken overheden en werken aan scheefgegroeide maatschappelijke structuren. Ook wil de organisatie maatschappelijke evoluties en trends van dichtbij opvolgen.

De Waaiburg wil vanuit een emancipatorische visie zorg op maat bieden en hierbij netwerkgericht werken. De begeleiding wil hierbij een brugfunctie zijn tussen de cliënt en de maatschappij.