Kruislink

’t Kruispunt is een Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum (O.O.O.C.) in het arrondissement Turnhout. Het is een adviescentrum waar onderzoek gedaan wordt naar heel verschillende moeilijkheden in gezinnen met kinderen. Het gaat meestal om ingewikkelde situaties en ernstige (opvoedings)moeilijkheden waarbij de betrokkenen in en rond het gezin niet goed meer begrijpen wat er aan de hand is en wat er nodig is om weer verder te kunnen.

Formeel worden de modules ‘diagnostiek’ en ‘verblijf in functie van diagnostiek’ aangeboden. Dit houdt in dat sommige kinderen en jongeren tijdens de diagnostiek thuis verblijven terwijl anderen tijdelijk naar onze leefgroep komen. In ‘t Kruispunt wordt er naast de diagnostiek altijd ook begeleiding geboden om aan de moeilijkheden te werken. Daarom spreken we van onderzoeksbegeleiding.

In samenwerking met het Crisismeldpunt -18 provincie Antwerpen bieden we ook crisisopvang en -begeleiding.