Ter Loke

Ter Loke biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie.

We willen kinderen, jongeren, jongvolwassenen, gebruikers, bewoners én hun netwerk versterken in hun psychisch en sociaal welbevinden.

We willen dat cliënten hun kwaliteit van leven kunnen behouden of versterken. Zo kunnen ze groeien in een veilige omgeving, verbonden met hun naasten en de samenleving. Dat doen we door op maat van iedere cliënt kansen te creëren tot een maximale ontplooiing en actieve deelname aan de samenleving.

We doen dit steeds vanuit een sterk geloof in de kracht van mensen, met fundamenteel respect voor de eigenheid van elke mens, in alle openheid en vanuit een duidelijke visie,samen en in partnerschap.

Ter Loke is een welzijnsgerichte onderneming die actief is in 3 domeinen, nl. de Bijzondere Jeugdzorg, de Integrale Gezinszorg en de Ondersteuning Personen met een Handicap. We werken in het belang van de cliënt en streven naar evenwicht in de zorg voor de cliënt, de zorg voor de medewerker en de zorg voor de organisatie.