Nieuwsbrief

Welkom in onze eerste Nieuwsbrief!

1 Gezin 1 Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen is een regionaal samenwerkingsverband van 9 jeugdhulp aanbieders over verschillende sectoren heen; dat de toegang tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en de samenwerking met de brede instap en het voorveld wil versterken.

1 Gezin 1 Plan gaat aan de slag met gezinnen en hun netwerk wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp op korte termijn geen aanbod kunnen doen, en de jongere of het gezin deze wachttijd niet kunnen overbruggen zonder extra ondersteuning.
Daarnaast willen we ook preventief aan de slag met gezinnen door aan de hand van een snel en flexibel aanbod te voorkomen dat gezinnen dienen door te stromen naar een meer gespecialiseerd jeugdhulpaanbod.

Via deze Nieuwsbrief willen we jou op regelmatige basis informeren en meenemen in ons verhaal.

CIJFERS

In het najaar van 2018 zijn we van start gegaan, sindsdien hebben we

317 aanmeldingen ontvangen 

 • Waarvan 246 effectief werden opgestart
  • waarvan 17% in samenwerking met de gemandateerde voorzieningen en SDJ
  • waarvan in 35 trajecten onze eerstelijnspsychologen betrokken werden
  • waarvan we in 9 trajecten een module diagnostiek ingezet hebben
  • waarvan we in 14 trajecten een samenwerking met Burgersaanzet hebben gerealiseerd
 • waarvan 136 trajecten werden afgerond
  • waarvan 56% van de gezinnen een doorstroom kenden naar verdere vervolghulp (gemoduleerd aanbod)
  • waarvan 44% van de gezinnen na een traject verder kon zonder verdere vervolghulp (gemoduleerd aanbod)
  • waarvan een traject gemiddeld 6 maanden duurt
    

171 advies vragen ontvangen.

We werden het vaakst gecontacteerd door het CLB (30 %), het OCJ (8%) en het CAW (6%). Zij bemannen de top 3 in onze lijst van meer dan 50 verschillende organisaties en diensten.
 

We komen voornamelijk in beeld in afwachting van een (breedsporige of laagintensieve) contextbegeleiding (26%) en een mobiel aanbod vanuit een CKG (15%). In 38% van alle aanmeldingen is er nog geen RTJ module weerhouden en stelt men de vraag naar vraagverheldering van het gezin/ samen zoeken welk ondersteunend aanbod best aansluit bij de noden van het gezin.
 

We zijn het meest aan de slag in de gemeenten Mol (22%), Turnhout (16%), Geel (12%) en Balen (12%).

WIST JE DAT?

 er een Vlaamse website 1 Gezin 1 Plan is?
 we met de Trefplaats ook een website aan het bouwen zijn?
 we in totaal met 17 fantastische collega’s zijn?
 we naast onze krachtwerk(t)-trajecten ook een aanbod van onze eerstelijnspsychologen kinderen en jongeren hebben?
 en een module diagnostiek?
 en ook vanuit Burgersaanzet?
 onze medewerkers allen een peter of meter hebben in hun moederorganisatie?
 we op die manier elkaars organisatie en expertise nog beter leren kennen?
 we ook tijdens de zomermaanden bereikbaar blijven voor aanmeldingen?
 je ook met ons contact kan opnemen voor een advies vraag?
 we deze vragen wekelijks bespreken in een onthaal-team en vanuit verschillende organisaties en sectoren samen mee kunnen nadenken over mogelijkheden
 je ons voor al deze vragen kan bellen op het nummer 014/ 14 04 49, telkens op maandag (13u-16u) en donderdag en vrijdag (9u30-12u30)?  

IN DE KIJKER
 
Good practice tijdens corona

“Voor corona was ik samen met een meisje een wensenboom aan het knutselen. We zochten samen naar een manier om dit ook tijdens corona-tijden verder te zetten. Aangezien ik alle materialen voorhanden had, kwamen we tot het idee dat zijn mij zou coachen in het knutselproces via een online sessie. Zij zou verder nadenken over de concrete wensen die ze wil toevoegen. Zo kunnen we na de corona periode onze inspanningen samenvoegen tot één afgewerkte wensenboom.
Deze sessie heeft tevens geleid tot heel wat hilariteit want ze maakte ten volle gebruik van de mogelijkheid om mij te ‘coachen’. Dit was één van mijn fijnste ervaringen in het online werken en een leuke alternatieve manier om toch met dit meisje in verbinding te blijven.”

Shana Vanlommel – Eerstelijnspsychologe Trefplaats Jeugdhulp Kempen